Gangaikondacholapuram Temple
Gangaikondacholapuram Temple

Location: Pondicherry, India

Gangaikondacholapuram Temple

Location: Pondicherry, India